Poliisihallitus iski Betsson Groupin tytäryhtiön maksublokkilistalle – mitä se todellisuudessa tarkoittaa?

Poliisihallitus ylläpitää listaa, johon päätyvät maksuliikenne-eston saaneet rahapeliyhtiöt.

Poliisihallitus on asettanut Betsson Groupin tytäryhtiön, BML Groupin, joka omistaa muun muassa NordicBetin, maksublokkilistalle.

PÄIVITYS TILANTEESEEN:

BML Groupin valitushakemus päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen on hyväksytty. Sen seurauksena Poliisihallitus on poistanut yhtiön maksublokkilistalta ja tämä tulee olemaan tilanne siihen saakka, kunnes BML Groupin valitus on käsitelty.

Yhtiö ehti jo siirtää BML Groupin alla olleet brändinsä Euroopan unionissa toisen tytäryhtiön alle, mikä tarkoitti sitä, etteivät ne olleet enää maksublokkilistalla.

Toistaiseksi, kuten tässä aiemmassa artikkelissa kerroimme, Poliisihallituksen ylläpitämällä niin sanotulla mustalla listalla eli maksublokkilistalla on ollut rahapeliyhtiöiden osalta varsin hiljaista.

Aiemmin maksublokkilistalle on päätynyt vain kaksi Curacao-kasinoa, eikä niistä kumpaakaan löydy enää listalta.

Nyt Poliisihallitus asetti tälle maksuliikenne-estolistalle kuitenkin melkoisen vonkaleen, kun muun muassa NordicBetin, Betssonin ja Betsafen omistava Betsson Groupin tytäryhtiö BML Group sai rangaistuksensa suomalaisille kohdistetusta mainonnasta.

Poliisihallitus määräsi BML:lle 12 kuukauden mittaisen maksuliikenne-eston, mikä tarkoittaa sitä, että suomalaisten rahansiirrot sen omistamille vedonlyöntisivustoille ja nettikasinoille estetään. Sen sijaan omien varojen kotiutus pelitililtä on edelleen mahdollista.

Nyt voimaanastuneen vuoden mittaisen maksuliikenne-eston ohella BML Groupille lätkäistiin vuoden 2023 huhtikuussa 2,4 miljoonan euron uhkasakko. Yhtiö valitti asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen, mutta sen valitus hylättiin helmikuussa 2024.

Kiista Poliisihallituksen ja yhtiön välillä on siis jatkunut jo pidempään, ja nähtäväksi jää, valittaako BML nyt tehdystä maksuliikenne-estopäätöksestä, kuten se on ilmoittanut tekevänsä.

SISÄLLYSLUETTELO:

Mitkä ovat Poliisihallituksen päätöksen todelliset vaikutukset?

Poliisihallituksen maksuliikenne-estojen toimivuus on kyseenalaistettu isosti.

Suomessa maksuliikenne-estot otettiin käyttöön tammikuussa 2023.

Niiden päällimmäisenä tarkoituksena on estää rahansiirrot sellaisten ulkomaalaisten rahapeliyhtiöiden nettikasinoille ja vedonlyöntisivustoille, jotka rikkovat Suomen arpajaislakia.

Toistaiseksi maksublokkien toimivuutta ei ole kuitenkaan testattu millään muotoa.

Esimerkiksi asianajotoimisto Legal Gamingin juristina toimiva Antti Koivula totesi IS:n haastattelussa seuraavaa:

”Listalla on aiemmin ollut ainoastaan kaksi curacaolaista yhtiö, eikä maksuliikenteen estoa sovellettu niihin tiettävästi kertaakaan.”

Vaikuttaakin vahvasti siltä, että maksuliikenne-estot ovat vain pelote.

Tämä ei ole sinällään yllättävää, kun lukee Poliisihallituksen tiedonannon joulukuulta 2022 – juuri, kun Suomi oli ottamassa maksuliikenne-estot käyttöön.

”Maksuliikenne-estojen voidaan olettaa vähentävän yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisten rahapeliyhtiöiden halukkuutta kohdistaa markkinointia mannersuomalaisille pelaajille”, ylitarkastaja Juhani Ala-Kurikka Poliisihallituksen arpajaishallinnosta toteaa.

Poliisihallitus ja ongelmat maksublokeissa – ”On selvää, etteivät maksuliikenne-estot toimi”

Edellä mainitussa Poliisihallituksen tiedonannossa todettiin myös ”maksuliikenne-estoilla on todennäköisesti suurempi merkitys haittojen ehkäisyssä kuin niiden vähentämisessä”.

Tällä viitattiin siihen, että estot vaikuttavat ennen kaikkea satunnais- ja kohtuupelaajiin, mutta eivät niinkään riski- ja ongelmapelaajiin.

Ja syykin tälle on varsin selvä: maksuliikenne-estot eivät yksinkertaisesti toimi konkreettisella tasolla eli ne eivät estä rahansiirtoja.

”On selvää, etteivät maksuliikenne-estot toimi. Vuoden aikana ei saatu estettyä yhtään rahapelimaksua, vaikka sisäministeriön selvityksen mukaan lähes puolet digipelaamisesta suuntautuu kiellettyyn pelaamiseen”, Finanssiala Ry:n johtava asiantuntija Inkeri Tolvanen totesi tammikuussa julkaistussa yhdistyksen tiedotteessa.

Tiedotteessa todetaan myös hyvin suorasanaisesti, ettei viranomaisten resursseja tulisi hukata maksuliikenne-estoihin. Sen sijaan resurssit tulisi kohdistaa rahapelihaittoja aidosti vähentäviin toimenpiteisiin.

Kun siis mietitään sitä, ettei aiemmin maksuliikenne-estolistalla olleiden Curacao-kasinoiden kohdalla listalle päätymisellä ollut mitään vaikutusta itsessään rahansiirtojen estämiseen, sama lienee tarina myös BML Groupin kohdalla.

Ellei sitten tilanne ole toinen riittävän suuren toimijan kohdalla, jollainen BML Group eittämättä on – etenkin, kun se on Betsson Groupin tytäryhtiö.

Asiassa toimiminen eri tavalla kuin aiempien maksuliikenne-estolistalle päätyneiden yhtiöiden kohdalla nostaisi esille kuitenkin melkoisen määrän kysymysmerkkejä.

Yksi tällainen olisi: toimitaanko maksuliikenne-estojen kohdalla eettisesti oikein, jos toisten kohdalla maksuliikenne estetään konkreettisesti ja toisten kohdalla ei?

Samalla pinnalle nousisivat mahdollisesti myös kysymykset Veikkauksen tulevaisuuden turvaamisesta ja näkymien parantamisesta.

Jäävätkö NordicBet, Betsson ja Betsafe Suomen lisenssijärjestelmän ulkopuolelle?

Poliisihallituksen tekemällä päätöksellä saattaa olla kauaskantoiset vaikutukset NordicBetin, Betssonin ja Betsafen tulevaisuuteen Suomessa.

BML Groupille annettu tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Yhtiö onkin ilmoittanut hakevansa nyt tehdystä päätöksestä valitusoikeutta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kyseessä saattaa olla hyvinkin merkittävä asia BML Groupille, ja siten myös Betsson Groupille; Suomessa ollaan siirtymässä digitaalisen pelaamisen osalta yksinoikeusjärjestelmästä lisenssijärjestelmään alkuvuodesta 2026.

Mallia lisenssijärjestelmän osalta haetaan isosti muista maista, kuten Ruotsista, Tanskasta ja Hollannista. Ja juuri näissä muissa yksinoikeusjärjestelmästä lisenssijärjestelmään siirtyneissä maissa rahapelilakia rikkoneet rahapeliyhtiöt eivät ole välttämättä saaneet maan pelilisenssiä.

Mikäli siis BML Group jää ilman valitusoikeutta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, tai se häviää taistonsa myös siellä, saattaa olla, että sellaiset suomalaisten suosimat pelisivustot kuin NordicBet, Betsson ja Betsafe jäävät lisenssijärjestelmän ulkopuolelle.

Jos edellä mainittu skenaario toteutuisi, suomalaiset pelaajat voisivat edelleen lain mukaan pelata kyseisillä sivustoilla, mutta suurella todennäköisyydellä pelaaminen muuttuisi paljon vaikeammaksi; toki se edellyttäisi aidosti toimivia maksuliikenne-estoja.

Ja lisäksi esimerkiksi kyseisten brändien markkinointi estettäisiin Suomessa, mikä tarkoittaisi myös sitä, että urheilun sponsorointi ja sitä kautta näkyvyyden haaliminen jäisivät Suomen maaperällä vain haaveeksi.

BML Groupin muihin brändeihin lukeutuvat muun muassa EuroCasino ja StarCasino.