Veikkauksen monopoli purkuun, Suomeen lisenssimarkkina – missä mennään nyt?

Veikkauksen monopoli puretaan viimeistään vuonna 2026.
Kuva: Edson Junior

Veikkauksen monopoli menee purkuun digitaalisen pelaamisen osalta, joten Suomessa ovat edessä melkoiset muutokset rahapelaamisen saralla.

Suomessa on vallinnut Veikkaus-monopoli kautta aikain. Tämä on tarkoittanut sitä, että se on ollut ainoa luvanvarainen toimija manner-Suomessa. Näin ollen muut suomalaiset kasinot ovat joutuneet operoimaan ulkomailta käsin.

Suomesta löytyy toki tällä hetkellä myös toinen peliyhtiö, Paf, mutta se saa toimia vain Ahvenanmaalla.

Euroopan unionissa (EU) jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus toteuttaa rahapelaaminen maalle parhaiten toimivalla tavalla.

Kolmen perusedellytyksen tulee kuitenkin täyttyä.

Jokaisen jäsenvaltion on rahapelejä säännelläkseen pyrittävä pelihaittojen ehkäisyyn, rikollisuuden torjuntaan ja kuluttajansuojaan.

Suomen valtio on perustellut EU:lle Veikkauksen monopolia ennen kaikkea pelihaittojen ehkäisyllä. Tämä on vaikuttanut EU:n päätökseen myöntää poikkeuslupa monopolijärjestelmälle.

Toinen vaikuttava tekijä on ollut Veikkauksen keräämien voittojen ohjaaminen.

Voittoja on nimittäin käytetty suomalaisen kulttuurin ja urheilun tukemiseen, sekä erilaisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden järjestämiseen.

SISÄLLYSLUETTELO:

Poikkeuslupa ollut jo pitkään kyseenalainen

Veikkauksen monopoli on sallittu hieman kyseenalaisin perustein.

Poikkeusluvan saaminen pelihaittatyöhön perustuen on ollut kuitenkin jo pitkään varsin kyseenalainen, kenties enemmän tai vähemmän aina.

Suomi, joka nyt viimeisenä EU-maana luopuu monopolijärjestelmästä, on nimittäin vuosi toisensa perään keikkunut piikkipaikoilla mitä tulee peliongelmaisten määrään väkilukuun suhteutettuna.

Esimerkiksi vuonna 2017 julkaistussa kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoittui neljännelle sijalle, mitä tulee uhkapeleissä hävittyihin rahamääriin:

Vuonna 2017 Suomessa hävittiin rahapeleihin neljänneksi eniten rahaa maailmassa.
Tilastot ovat peräisin Statistan tekemästä vertailusta.

Veikkauksen monopoli on siis osoittautunut toimimattomaksi, mitä tulee sille asetettuihin tavoitteisiin.

“Nykyinen rahapelipolitiikka ei ole onnistunut, sillä osalle suomalaisista rahapelit ovat merkittävä ongelma”, Suomen valtion tuoreimmassa hallitusohjelmassa todetaan varsin yksiselitteisesti.

Se, miten Veikkaus ja Suomen valtio ovat kyenneet perustelemaan EU:lle näinkin pitkään, että rahapelimonopoli on oikea ratkaisu, on oma lukunsa.

Mutta se on selvää, ettei pelihaittatyö ole ajava voima Veikkauksen halukkuudessa luopua monopoliasemastaan – vieläpä nimenomaan verkossa tapahtuvan pelaamisen osalta.

Sen sijaan huomattavasti suurempi vaikuttava tekijä on se, että Veikkaus-monopoli on menettänyt jatkuvalla syötöllä asiakkaita ulkomaalaisille kasinoyhtiöille.

Sen myötä tietynlainen kipuraja on ylittynyt, mikä käy ilmi myös hallitusohjelmasta:

“Yksinoikeusjärjestelmän markkinaosuus digitaalisessa rahapelaamisessa on lähellä 50 prosentin rajaa. Digitaalisen rahapelaamisen markkinalla toimivat yksinoikeusjärjestelmän ulkopuoliset yritykset saavat tuottonsa ilman lisenssimaksuja, veroja tai vastuuta toiminnan aiheuttamista rahapeliongelmista.”

Monopoli tiensä päässä – mitä lisenssijärjestelmästä tiedetään nyt?

Veikkauksen monopoli korvautuu lisenssijärjestelmällä.

Suomeen tulevasta lisenssijärjestelmästä on tällä hetkellä tarjolla tietoa verrattain vähän, sillä matka sitä kohti on vasta aluillaan.

Alkuvuodesta 2023 nykyisen rahapelijärjestelmän ja vaihtoehtoisten mallien tutkimista varten perustettiin erillinen työryhmä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa samaisen vuoden toukokuussa käynnistyneiden hallitusneuvotteluiden tueksi.

Ryhmän esiselvitys johti kahteen keskenään täysin erilaiseen ehdotukseen rahapelijärjestelmän kehittämisen osalta.

Ensimmäinen vaihtoehto oli nykyisen rahapelaamista koskevan yksinoikeusjärjestelmän vahvistaminen, jolloin monopoli säilyisi, ja toinen vaihtoehto oli siirtyminen lisenssimalliin.

Hallitusohjelmaan kirjattiin selvityksen perusteella seuraavaa: 

“Hallitus uudistaa Suomen rahapelijärjestelmää avaten sitä lisenssimallilla kilpailulle viimeistään 1.1.2026. Uudistuksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää pelaamisesta ­aiheutuvia terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia haittoja sekä parantaa rahapelijärjestelmän kanavointiastetta.”

Lokakuussa 2023 Valtioneuvosto tiedotti lainsäädäntöhankkeen rahapelijärjestelmän uudistamisesta alkavan eli asiassa otettiin seuraavat askeleet.

Hankkeen tarkoituksena on valmistella hallitusohjelmaan perustuen rahapelaamista koskevan lisenssijärjestelmän käyttöönotto.

Lisenssijärjestelmä ei kuitenkaan koske fyysistä pelaamista, vaan Veikkauksen monopoli säilyy näiltä osin entisellään.

Mitkä ovat seuraavat askeleet?

Lähtökohtaisesti hankkeen tarkoituksena on avata pelikenttä ja rakentaa lisenssijärjestelmä verkossa tapahtuvan vedonlyönti- ja kasinopelaamisen osalta nykyisen yksinoikeusjärjestelmän tilalle.

Hankkeen toimikausi päättyy 31.12.2025 ja tavoitteellinen aikaraja on laatia hallituksen toimesta esitys eduskunnan hyväksyttäväksi keväällä 2025.

Koska hanke on potkaistu toden teolla käyntiin, myös seuraavat askeleet ovat saaneet lähtölaukauksensa.

Hanketta valmisteleva työryhmä on siis parhaillaan rahapelijärjestelmän muutoksen työläimmässä vaiheessa, kun Suomen lisenssijärjestelmän valmistelu on käynnistynyt.

Kevääseen 2025 mennessä työryhmän tulee esittää säädösehdotukset rahapelijärjestelmän uudistamisesta. Ehdotuksesta kuuluvat seuraavat asiat:

  • Lisenssijärjestelmään sisältyvien rahapelien määrittäminen

  • Lisenssimaksujen suuruuden ja verotuksen määrittäminen

  • Rahapelaamisen hallintaan liittyvien välineiden hahmottaminen

  • Muut rahapelihaittojen torjuntaan käytettävät keinot

  • Rahapelitoiminnan valvonnan järjestäminen

  • Rahapelien markkinointisäädökset

Koska muutos koskee vain digitaalista pelaamista, ja Veikkaus-rahapelit fyysisessä muodossa nauttivat myös jatkossa monopoliasemasta, selvitystyöhön kuuluu myös Veikkauksen yritystoiminnan uudelleenjärjestely.

Hallitusohjelmaan onkin kirjattu, että fyysinen monopoli ja kilpailluilla markkinoilla tapahtuva toiminta eriytettäisiin eri yhtiöihin Veikkaus-konsernin sisällä.

Hankkeen selvitystyöhön liittyy myös Veikkauksen fyysisten peliautomaattien siirtäminen valvottuihin tiloihin. Toisin sanoen, rahapeliautomaatit lienee määrä sijoittaa kioskien, huoltoasemien ja kauppojen yleisistä tiloista erillisiin pelitiloihin.

Veikkauksen etujen mukaista tämä ei tietenkään ole. Siksi yhtiö on muun muassa päättänyt lakkauttaa Tampereen kasinon ja samaisesta syystä se on ylipäätään valmis vähentämään fyysisten rahapeliautomaattien määrää.

Eikä se ole myöskään kaikkien muidenkaan tahojen etujen mukaista:

Liikennepalvelukauppiaat ry on todella huolissaan siitä, miten Veikkauksen maksamat myyntipalkkiot ovat romahtaneet.
Lähde: Kuvakaappaus [04.12.2023, 18:07] – Liikennepalvelukauppiaat Ry; Esitysmateriaali (Sisäministeriön asettama kuulemistilaisuus lisenssijärjestelmän osalta)
Matkailu- ja ravintolapalvelut Ry peräänkuuluttaa hajasijoitusjärjestelmän säilyttämisen tärkeyttä.
Lähde: Kuvakaappaus [04.12.2023, 18:13] – Matkailu- ja ravintolapalvelut Ry; Esitysmateriaali (Sisäministeriön asettama kuulemistilaisuus lisenssijärjestelmän osalta)

Sekä Matkailu- ja ravintolapalveluiden että Liikennepalvelukauppiaiden huoli kertoo kuitenkin ennen kaikkea siitä, miten nurinkurisen asetelman Veikkauksen monopoli on luonut; molemmilla aloilla, kun ollaan riippuvaisia pelaamisen tuotoista.

Kasinot ilman rekisteröitymistä, tai muut netissä operoivat nettikasinot, eivät siis ole näiltä osin olleet vallitsevaa ongelmaa luomassa.

Miten Suomi perustelee siirtymistä lisenssimarkkinaan?

Hallituksen pääasiallinen tavoite rahapelijärjestelmän muutoksessa on, ainakin julkisissa keskusteluissa, tehostaa pelaamisen valvontaa ja siten ennaltaehkäistä aiempaa paremmin pelihaittoja.

Erillisen, ja jo aiemmin mainitun, työryhmän selvityksessä esille nousi nimittäin yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle suuntautunut pelaaminen, minkä todettiin kasvaneen.

Suomessa yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle tapahtuva rahapelien pelaaminen kasvaa jatkuvasti.
Lähde: Kuvakaappaus [22.12.2023, 16:37] – H2 Gambling Capital -esitelmä vuodelta 2022.

Edellä mainitusta kuvasta nähdään, miten yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle tapahtuva pelaaminen (online offshore) on kasvanut merkittävästi.

Itse asiassa vuosien 2016 ja 2022 välisenä aikana se kasvoi kaikista Euroopan maista selvästi eniten juuri Suomessa – tarkalleen ottaen yhdeksän prosenttia.

Vaikka Suomessa vallitsi Veikkaus-monopoli.

Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisilla eli ulkomailla sijaitsevilla nettikasinoilla tapahtuvan pelaamisen koetaan aiheuttavan merkittäviä rahapelihaittoja. Tästä syystä hallituksen virallisena tavoitteena on saada pelaaminen Suomessa paremmin kontrolliin:

“Tavoitteena on, että rahapelialan valvontaa tehostetaan, kun lisenssijärjestelmään siirrytään. Valmistelussa huomioidaan lisenssijärjestelmän yhteiskunnalliset vaikutukset, erityisesti vaikutukset rahapelihaittoihin”, Valtioneuvoston tiedotteessa todetaan.

Ketkä päättävät millainen rahapelijärjestelmä Suomeen tulee?

Luonnollisesti siinä vaiheessa, kun rahapelijärjestelmän muutokseen liittyvän hankkeen selvitystyö on saatu päätökseen, siirtyy se hallituksen kouriin. Muutoksesta laaditaan tämän jälkeen esitys, joka viedään eduskunnan käsiteltäväksi ja myös päätettäväksi.

Mikäli esitys menee läpi, Suomen rahapelijärjestelmä tulee muuttumaan verkossa tapahtuvan pelaamisen osalta. Veikkauksen monopoli katoaa ja Suomen pelilisenssi tulee olemaan totisinta totta.

Luonnollisesti oppositiopuolueet saattavat kuitenkin asettua vielä poikkiteloin esityksen vastaanotettuaan, joten mikään läpihuutojuttu asia ei vielä tuossakaan vaiheessa ole. Kaatamaan eduskunta sitä tuskin kuitenkaan kykenee, mutta keskusteltavaa syntynee lähestulkoon satavarmasti.

Mutta mitkä sitten ovat ne tahot ja henkilöt, jotka rakentavat hallitukselle ja lopulta eduskunnalle vietävät säädösehdotukset rahapelijärjestelmän muuttamiselle?

Valtioneuvoston tiedotteessa todetaan seuraavaa:

“Hankkeelle on asetettu poliittinen ohjausryhmä ja poikkihallinnollinen työryhmä, johon kuuluu keskeiset ministeriöt ja viranomaiset. Lisäksi kuullaan laajasti eri toimialojen asiantuntijoita.”

Tässä kohtaa jokaisen tulee toivoa, että Suomessa kuunnellaan vihdoin ja viimein aidosti, mitä rahapelialan kuin omat taskunsa tuntevilla asiantuntijoilla on sanottavanaan.

He, kun ovat puhuneet jo pitkään siitä, miten kestämättömän asetelman Veikkauksen monopoli luo monella tapaa. Tähän saakka nuo puheet ovat kantautuneet kuitenkin vain kuuroille korville.

Samanaikaisesti suotavaa olisi, ettei nykyinen veikkausmonopoli saa liian suurta sananvaltaa tulevan lisenssijärjestelmän osalta, vaan sen näkemyksiä kuunneltaisiin muiden rahapeliyhtiöiden tapaan.

Veikkaus-monopoli joutui ahtaalle, kun asiakkaat pakenivat

Veikkauksen monopoli ei ole enää tuottanut yhtiölle toivottua tulosta ja ennen kaikkea siksi asiat muuttuvat.

Suomeen tulee siis vihdoin ja viimein lisenssimarkkina, mikä on monilta osin positiivinen asia.

Syy muutokselle on kuitenkin isoilta osin se, että muutos palvelee nykymarkkinatilanteessa Veikkauksen etuja; muutoin rahapelijärjestelmä oltaisiin laitettu uusiksi jo aikoja sitten, koska pelihaittaongelmien laajuus ei ole todellakaan mitään uutta tietoa.

“Meidän kilpailijat eivät toimi suomalaisen sääntelyn piirissä ja sen lisenssi muuttaisi. Sitten kaikki toimisivat samoilla pelisäännöillä”, Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski kommentoi Ylelle syksyllä 2022.

Toisin sanoen, Suomen valtio pääsee lisenssijärjestelmän myötä kontrolloimaan markkinaa paremmin, ja Veikkaus pääsee puolestaan luvan kanssa operoimaan myös kansainvälisille markkinoille.

Aiemmin Veikkauksen monopoli on luonut rajoituksen, jonka myötä yhtiön on ollut mahdollista toimia vain Suomen rajojen sisällä.

Kansainvälistymiskortti lupaa itse asiassa hyvää myös Veikkaukselle – ainakin, mikäli Veikkauksen liikevaihto mukailee vaikkapa Tanskaa.

Tanskassa rahapelimonopoli purettiin vuonna 2012 ja aiemmin monopoliasemasta nauttineen Danske Spielin talousluvut ovat kehittyneet sen jälkeen oikeaan suuntaan.

Sen jälkeen, kun Tanska purki rahapelimonopolinsa, aiemmin yksinoikeusjärjestelmästä nauttineen Danske Spielin liikevaihto on kasvanut.
Tilastot ovat peräisin Danske Spielin vuosiraporteista.

Ja, ettei kukaan ihmettele vuotta 2020, kyse oli koronaviruspandemian pahimmin runtelemasta vuodesta, jolloin esimerkiksi lukuisia urheilutapahtumia jouduttiin perumaan.

Veikkauksella muutokseen valmistaudutaan jo kovaa vauhtia

Veikkaus saa eittämättä melkoisen varaslähdön lisenssimarkkinaan.

Yhtiö käynnistikin jo syksyllä 2023 muutosneuvottelut, jotka tulivat päätökseen marraskuussa 2023. Näiden muutosneuvotteluiden seurauksena noin 185-215 työntekijän työt päättyvät, ja noin 110-150 työntekijän työsuhteen ehdot muuttuvat olennaisesti.

Muutosneuvotteluiden tulos kertoo suoraan siitä, että keskittyminen siirtyy nimenomaan kilpailukyvyn kasvattamiseen KV-markkinoita silmällä pitäen Veikkaus-monopolin purkautuessa.

Toisin sanoen, voimavaroja siirretään kivijalkapuolelta digitaaliselle puolelle.

Edellä mainittu kävi ilmi Veikkauksen henkilöstöjohtaja Heli Lallukan muutosneuvotteluiden jälkeen STT:lle antamista kommenteista.

“Tulemme tulevien vuosien aikana investoimaan merkittävästi kilpailukykymme vahvistamiseen. Meillä on Veikkauksessa erittäin ammattimaista alan osaamista, mutta tarvitsemme sitä lähitulevaisuudessa myös talon ulkopuolelta.”

Veikkauksen monopoli – miksi sen purkautuminen on hyvä asia?

Veikkauksen monopoli on Suomelle hyvä asia, mikä konkretisoituu Ruotsin suuntaan katsomalla.

On totta, että suomalainen pelikenttä rahapelimarkkinoiden osalta on ollut jo pitkään kuin villi länsi. Vaikka Veikkauksen monopoli on vallinnut Suomessa aina, jo vuosien ajan rahaa on valunut satojen miljoonien eurojen edestä ulkomaille.

Kyllä, myös niitä verorahoja, joilla tätä valtiotamme pidetään pystyssä, koska ulkomaalaiset nettikasinot eivät ole olleet luonnollisestikaan verovelvollisia Suomessa.

Toisin sanoen, Suomen valtio ei ole yksinoikeusjärjestelmästä huolimatta saanut ulkomaille suuntautuvaa pelaamista kuriin. Lisäksi rahapeliongelmat ovat lisääntyneet ja lähes puolet potentiaalisista veroeuroista on karannut netin kautta muihin maihin.

Ja siksi Veikkaus-monopoli menee purkuun.

Veikkaus ei ole suinkaan ollut asiassa mikään puhdas pulmunen.

Itse asiassa Veikkauksen oma toiminta, etenkin markkinoinnin saralla, on kerännyt viime vuosina valtavan määrän soraääniä. Yhtiön toiminta, kun ei ole millään muotoa keskittynyt ennaltaehkäisevään pelihaittatyöhön, vaan paremminkin uusien asiakkaiden houkutteluun.

Veikkauksen markkinointikeinojen tavoitteena on siis suomeksi sanottuna ollut rahapeleihin käytettävien rahamäärien eli yhtiön oman tulovirran kasvattaminen.

Ja viimeistään tämä, sekä Veikkauksen keräämien suomalaiseurojen karkaaminen yhä enenevissä määrin ulkomaille, sinetöivät lähtölaukauksen lisenssijärjestelmään siirtymiselle.

Suomeen tuleva lisenssijärjestelmä tuleekin olemaan isossa kuvassa positiivinen asia.

Varmasti alkumetreillä tulee esiintymään kangertelua, kuten minkä tahansa isomman uudistuksen kohdalla.

Mutta samaan aikaan Suomessa käynnistyy oikeasti ennaltaehkäisevä pelihaittatyö. Tämä tarkoittaa sitä, ettei myöskään Veikkaus saa enää rellestää lännenmiehen tavoin Suomen rahapelimarkkinoilla.

Pelaamisesta tulee siis kontrolloidumpaa ja ennen kaikkea pelaajien ulottuville tuodaan lisää työkaluja, vieläpä yksinkertaisempia sellaisia, joilla omaa pelaamista voi hallita.

Onkin hienoa, että esimerkiksi peliongelmaisia auttava Peluuri on aktiivisesti mukana kertomassa näkemyksiään ajasta, jolloin Veikkauksen monopoli on vain merkintä historiankirjoissa.

Peluurille pelihaittatyö on luonnollisesti tärkeä asia.
Peluuri kokee, että Suomen rahapelijärjestelmän ulkopuolisen tarjonnan ja markkinoinnin estäminen on tärkeää pelihaittatyön näkökulmasta.
Lähde: Kuvakaappaus [27.12.2023, 16:03] – Peluuri; Esitysmateriaali (Sisäministeriön asettama kuulemistilaisuus lisenssijärjestelmän osalta)

Kasinobonukset pienenevät ja vähenevät

Samalla esimerkiksi yksi suurimmista uusille ja vanhoille pelaajille suunnatuista houkuttimista eli ulkomaalaisten nettikasinoiden jakamat kasinobonukset tullaan laittamaan suurella todennäköisyydellä aisoihin.

Toki puhtaasti ei-ongelmapelaajien näkökulmasta kasinobonusten väheneminen ja pienentyminen ovat eittämättä miinusmerkkisiä puolia lisenssijärjestelmään siirtymisessä.

Mutta isossa kuvassa se on merkittävä ennaltaehkäisevä pelihaittatoimenpide ja yksi niistä positiivisista muutoksista, joita lisenssijärjestelmä tuo tullessaan.

Ja pelihaittatyön näkövinkkelistä tarkasteltuna Suomessa on jo korkea aika aidosti alkaa välittää suomalaisista kasinopelaajista ja vedonlyöjistä tyhjien korulauseiden sijaan.

Suomalainen, kun ei voita aina, vaan pitkään ainoa voittaja oli Veikkauksen monopoli.